STU Täby Trafikskola

Om oss

Vår historia

Täby Trafikskola

Trafiksäkerhet, nollvisionen och de globala målen i fokus.

Vårt uppdrag är utveckla och utbilda människor att vara säkra, medvetna och förstående trafikanter, oavsett fordonslag. Vi är inte en traditionell trafikskola. Vi utbildar morgondagens trafikanter med moderna beprövade pedagogiska metoder.
För att minska andelen transporter vi utför håller vi våra teoretiska utbildningar på online på distans utom de obligatoriska delarna som enligt förordningar måste ske fysisk på plats. Du har ingen restid efter utbildningen om du väljer att vara hemma. DÅ kan du lämpligen avsätta 10 minuter till att tömma hjärnan då också saknar restiden när du deltar på våra utbildningar.

Vår historia.

Vi börjad utbilda på moped redan 2012 som utbildare hos andra. Snabbt insåg vi att att förmedla vår vision till eleverna fungerar bäst då de är trygga med att hantera ett fordon. Det innebär mycket mer än att klara en uppkörning. Kan du hantera ditt fordon blir resultatet att du klarar körkortet enkelt.

Och nu när du läser det här idag  brinner vi för samma vision som när vi började.  Ständig utveckling genom att ha modet att ifrågasätta det invanda och vilja utvecklas som utbildare.

Varmt välkommen till oss.

Jenny & gänget