STU Täby Trafikskola

Mopedbil / A-traktor

A-traktor och Mopedbil

Vad är en mopedbil?

 En moped klass 1 med fyra hjul och en vikt i körklart skick av högst 425 kilogram samt en nettoeffekt som inte överstiger 6 kilowatt.

Vad är en A-Traktor?

A-traktor är en bil ombyggd till traktor som får gå i 30 km/tim. Registrerades efter 31 mars 1975. Hör till klassen Traktor A.

Vad är en EPA-traktor?

En nationellt typgodkänd traktor som får gå i 30 km/tim. Kunde registreras fram till 31 mars 1975.

Vad är en Traktor A?

En EU-typgodkänd traktor som får gå i 40 km/tim.

Ett AM-körkort ger rätt att framföra ovanstående fordon.

Utbildning för klass 1 moped, AM-körkort. 

Utbildningen består av:

1. Teorikurs som sker vid fyra tillfällen.

2. Manöverbana.

3. Trafikkörning. 

4. 4-HJULSTILLÄGG

Kursen är uppdelad i 6 delar

Ingår:

Elektroniskbok online, fria dataskrivningar och övningar(3 månader), lån av moped & komplett skyddsutrustning under alla moment.

Kursen utförs på 2-hjul och 4-hjul när fyrhjulstilägg väljs till. Bokas som övriga kurser.

Kan jag köra manöverbanan och trafiken med en mopedbil eller “epa”-traktor?

Det finns möjlighet att göra hela AM kursen med mopedbil om du vid ansökan skriver att du vill ha ett körkortstillstånd med kod 47. Begränsat till fordon med mer än två hjul som inte kräver att föraren balanserar upp fordonet vid start, stopp och stillastående. Kontakta oss på chatten om du önskar mer information!

Varför har ni inga intensivkurser, det verkar krångligt!

Intensivkurser för körkort har blivit ett populärt alternativ för personer som vill få sitt körkort snabbt. Dessa kurser erbjuder möjligheten att genomgå hela utbildningen och ta körkortet inom en mycket kortare tidsram jämfört med den traditionella metoden. Det är ett enkelt sätt för trafikskolor att tjäna pengar snabbt.  Trots deras popularitet finns det flera nackdelar med att välja en intensivkurs jämfört med traditionella utbildningar, vi erbjuder inte dessa kurser längre då en 15 åring som ska ut i trafiken behöver tid för att kunskaperna ska sjunka in!

  1. Stress och press: Intensivkurser kräver att elever lär sig en stor mängd information och färdigheter på mycket kort tid. Likna det vid att fylla en tank genom en tratt, det svämmar över om man  häller i för mycket!

  2. Lägre förståelse och retention: På grund av det snabba tempot i en intensivkurs, finns det risk att eleverna inte får tid att fullständigt absorbera eller förstå all information eller utveckla sina färdigheter fullt ut. Detta kan resultera i en sämre långsiktig minnesretention och en mindre djupgående förståelse för körning.

  3. Minskad praktisk erfarenhet: Detta kan påverka deras förmåga att hantera olika körscenarier och förhållanden i den verkliga världen.

  4. Flexibilitet: Intensivkurser erbjuder ofta mycket lite flexibilitet när det gäller schemaläggning.

  5. Större risk för misslyckande: På grund av den intensiva naturen av dessa kurser kan vissa elever finna det svårt att klara av provet vid första försöket. Detta kan leda till ytterligare kostnader och behovet av att ta fler lektioner eller kurser.

  6. Personlig anpassning: Intensivkurser kan sakna den personliga anpassning som är möjlig i en mer traditionell utbildning, där lärare kan anpassa undervisningen efter elevens individuella behov och framsteg.

  7. Skolverket: Sjunde kapitlet i skollagen regleras skolplikten. I grundskolan, får en skoldag vara högst åtta timmar inklusive raster. Detta framgår av 7 kapitlet 17 § skollagen.  Att ha 8 timmar på en dag är inte hållbar undervisning.

Sammanfattningsvis kan intensivkurser vara ett bra alternativ för vissa individer som är villiga att hantera den ökade stressen och har bara vill få utbildningen överstökad. Vi upplever dock att de potentiella nackdelarna med intensivkurser göra traditionella utbildningsvägar till ett mer lämpligt alternativ.

Krav på deltagare: körkortstillstånd minst 14 år och 9 månader, svensktalande, enhet med internetuppkoppling.

Vi som arbetar på Täby Trafikskola är mycket medvetna om att utbildningen ska tillfredsställa och helst överträffa ditt behov och förväntningar. Som pedagoger garanterar vi dig att alltid vara uppdaterade inom pedagogik och körteknik. Vi vill att du ska känna dig trygg, säker och avslappnad med oss när du tar ditt körkortstillstånd för mopedbil. Det är då vi får ut det bästa resultatet!